Skip links

Het beginpunt van Rotterdam zonder messen. Dé plek voor professionals en belangstellenden – jong en oud – die bezit en gebruik van messen onder jongeren willen helpen terugdringen. En een handreiking doen aan alle jonge Rotterdammers: Rotterdam heeft jou nodig!

Achtergrondinformatie, onderzoek en persoonlijke verhalen, activiteitenkalender en nieuws voor en over Geweldig Rotterdam.

Geweldig Rotterdam is een initiatief van gemeente Rotterdam, HALT, JOZ, Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de RET en het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam. Geweldig Rotterdam wil in samenwerking met velen een halt toeroepen aan messenbezit en messengeweld onder jongeren.

Teveel jongeren lopen risico door messen geweld. Geweldig Rotterdam wil dit terugdringen. 

Geweldig Rotterdam

Geweldig Rotterdam is voor iedereen die wil meehelpen deze campagne nog fijner te maken. We starten een aanpak met mensen die ervoor zorgen dat wapenbezit en –gebruik worden teruggedrongen. Met name bij jonge Rotterdammers. Want messenbezit en gebruik nemen toe onder deze doelgroepen.

Rotterdam is de stad waar iedereen ertoe doet. Niemand hoeft zich onveilig te voelen, niemand hoeft zich te bewapenen. Daar werken we aan met Geweldig Rotterdam. Gemeente, politie, justitie, jongerenwerk, onderwijs, Halt en al die lokale partijen en initiatieven die dagelijks in deze stad werken. Samen met jongeren, tegen wapens en geweld! Door alternatieven en hulp te bieden waar gewenst en/of noodzakelijk. In te grijpen waar nodig. En vooral iedereen te laten zien en merken dat Rotterdam gewoon geweldig is én dat iedereen ertoe doet! Dat gunnen we als samenleving al die jongeren van harte.

Wij richten ons op de samenleving, op professionals en intermediaire organisaties, op ouders en opvoeders. We willen inzicht geven en instrumenten aanreiken om jongeren van dat mes en geweld weg te houden. Niet de jongeren criminaliseren, maar een helpende, ondersteunende hand toereiken.

Wij richten ons op bezitters en ook op gebruikers en slachtoffers van messen. Met een positieve boodschap. ‘Rotterdam heeft jou nodig’ want zonder jou is het hier niet zo geweldig.

Een boodschap voor alle Rotterdammers en specifiek gericht op degenen die (willen) meewerken aan de stad waar iedereen ertoe doet. Waar niemand zich bedreigd hoeft te voelen, bang hoeft te zijn en meent zich te moeten wapenen. Een stad die iedereen uitnodigt om Rotterdam geweldig te laten zijn.

Deze site bevat (achtergrond-)informatie over de aanpak van messenbezit onder jongeren in Rotterdam en de regio. Informatie, onderzoek, opinies en persoonlijke verhalen. Handige instrumenten en hulpmiddelen. Voor professionals en voor iedereen die belangstelling heeft voor deze aanpak.

Geweldig Rotterdam is de interactieve spreekbuis en het verzamelpunt van verhalen van jongeren, inzet van professionals, informatie over projecten en acties die als doel hebben het terugdringen van messenbezit onder jongeren en het gebruik ervan. Een campagne van een brede coalitie aan organisaties en partners onder aanvoering van gemeente Rotterdam. 

Filmer Jaïr geeft ons, de professionele en volwassenwereld, in 10 filmische portretten telkens een inzicht in en blik op de ervaringen en thema’s van jongeren in 010. Het is voeding voor ons werk en geeft inhoud aan de juiste boodschap dat Rotterdam geweldig is en we jongeren gewoon de hand moeten aanreiken. Tevens is dit dé manier waarop we in cocreatie en productie de campagne vormgeven. Klik hier voor zijn eerste video.

Laatste nieuws

Bekijk hier alle nieuws items