Skip to main content

Op een koude donderdagochtend speelt, in Islemunda het podium van IJsselmonde, theatergezelschap TG De Klassieken hun eigen versie van de tragedie van Elektra: WRAAK. Het is een voorstelling over jeugdigheid, vriendschap, huiselijk geweld, de dood en wraak. Het is bovendien een universeel verhaal, dat bijna 2500 jaar geleden is geschreven door de Griek Euripides. TG De Klassieken heeft de tragedie vertaald naar een hedendaagse, interactieve voorstelling voor jongeren waarin zij zich kunnen herkennen. Van vlogs tot housemuziek, TG De Klassieken heeft er alles aangedaan om Elektra te moderniseren. 

De voorstelling begint in de rechtszaal. De rechter legt uit dat het publiek bordjes onder de stoelen heeft, met een groene (onschuldig) en een rode kant (schuldig) en dat zij hiermee aan het einde van de voorstelling de jury zullen spelen. De advocaten beginnen daarna met de ‘opening statements’ betreffende hoofdrolspeelster Elektra en haar broer Orestes. De acteurs verdwijnen in de coulissen en het verhaal begint. 

Korte samenvatting: Koning Agamemnon, de vader van Elektra en Orestes, vertrekt naar Troje om de strijd tussen de Grieken en de Trojanen te voeren. Bij terugkomst is moeder Klytaimnestra hertrouwd met Aigistos, en samen vermoorden zij Agamemnon, zodat zij koning en koningin worden. Orestes wordt verstoten en aan Elektra wordt verteld dat haar vader haar in de steek heeft gelaten. Jaren later wordt in een tempel aan Orestes verteld dat hij de zoon is van koning Agamemnon en een zus heeft. Hem wordt ook verteld dat hij zijn vader moet wreken. Ondertussen wordt Elektra al jaren kort gehouden; huiselijk geweld, huisarrest en dergelijke wreedheden worden op haar geventileerd door haar stiefvader Aigistos, zonder ingrijpen van haar moeder. (De jongeren in het publiek gillen en schreeuwen mee bij de vele wreedheden van de stiefvader jegens Elektra). Uiteindelijk dringt Orestes, aangemoedigd en getraind door een goede vriend, het paleis binnen met een mes dat hij heeft gekregen van diezelfde vriend (metafoor voor groepsdruk). Na een flinke schermutseling vermoordt Orestes samen met Elektra zijn stiefvader (met opzet) en moeder (per ongeluk). Dan verschijnen de advocaten weer op het podium. Zij vragen aan de jury of Orestes en Elektra schuldig of onschuldig zijn. 

De welhaast unanieme beslissing is vandaag ‘onschuldig’: tijdens het nagesprek blijkt dat het overgrote deel van de jongeren de moordpartij gerechtvaardigd vindt, ook al vinden ze wel dat moorden eigenlijk altijd fout is. 

Het nagesprek dat volgt op de voorstelling en de beslissing van de jury, is door TG De Klassieken naar aanleiding van de samenwerking met Geweldig Rotterdam (GR), gespecificeerd op messengeweld. Zo hebben wij (van GR) stellingen aangedragen die worden behandeld door de acteurs met het publiek. Voorbeelden van stellingen zijn:

  1. Messen op zak zou verboden moeten worden.
  2. Social media zorgt voor meer messengeweld.
  3. Wat vind jij ervan dat er zoveel messengeweld onder jongeren is?
  4. Welke boodschap wil jij aan jongeren meegeven over messengeweld?
  5. Wie is jouw rolmodel?

De acteurs leiden het gesprek, en houden de kinderen goed in de hand, die zijn namelijk nogal geneigd om door elkaar heen te schreeuwen. Op een gegeven moment ontstaat er een hele interessante discussie tussen twee jongens over het wel of niet bij je dragen van een mes. Beiden begonnen met een capuchon op, maar beiden discussieerden bevlogen en met passie en waren bovendien enorm welbespraakt. Het is een voorbeeld van hoe een dergelijke voorstelling (voor kinderen die waarschijnlijk zelden naar het theater gaan) impact maakt op de Rotterdamse jeugd. 

Concluderend: Het is erg inspirerend om te zien dat kinderen die eerst met tegenzin de theaterzaal binnenstapten, tijdens de voorstelling intens meeleven en ook tijdens het nagesprek veel input bieden. Een persoonlijke noot ik vind het behoorlijk heftig om, wanneer je even uitzoomt, te bedenken over wat voor een zwaar onderwerp we praten met kinderen van 12-14 jaar oud. Maar goed, die heftigheid is dan ook de reden dat we de campagne voeren! De voorstelling van TG De Klassieken biedt een hele mooie bijdrage aan de campagne. Een waardige partner in onze strijd tegen messengeweld.  

OPEN Rotterdam maakte een item over de voorstellen, bekijk hieronder de video: