Skip links

Toolboxen

Op deze pagina vindt u het communicatiemateriaal dat gemaakt is voor Geweldig Rotterdam. Dit gaat de komende tijd aangevuld worden met diverse nieuwe middelen.

Voor Geweldig Rotterdam is een eigen huisstijl ontworpen om samenhang in alle activiteiten van het programma uit te stralen. De huisstijl herinnert op actieve wijze aan het belang van de gezamenlijke opgave. Het is bovenal een uitnodiging aan iedereen die professioneel betrokken is bij Geweldig Rotterdam, om hieraan bij te dragen. Zo kunt u helder, duidelijk én zichtbaar communiceren over Geweldig Rotterdam. Mist u nog iets laat het ons dan weten?

Geweldig-Rotterdam-4-6-1-400x500

Toolboxen

Geweldig Rotterdam

Communicatiemiddelen – huisstijl

Logo’s Geweldig Rotterdam

Link

Outro Geweldig Rotterdam
.mp4 bestand, kleur groen

Link

Intro Geweldig Rotterdam
.mov bestand, kleur groen

Link

Intro Geweldig Rotterdam
.mp4 bestand, kleur groen

Link

Intro Geweldig Rotterdam
.mov bestand, kleur wit

Link

Intro Geweldig Rotterdam
.mp4 bestand, kleur wit

Link

Oproepen

Oproep burgemeester Aboutaleb Facebook & Instagram

Link

Oproep wijkagent Reinier – Instagram

Link

Oproep wijkagent Reinier – Facebook

Link

Oproep Imad Hadar, wereldkampioen boksen – Instagram

Link

Oproep Imad Hadar, wereldkampioen kickboksen – Facebook

Link

Oproep Sutiny, een bezorgde Rotterdamse moeder – Instagram

Link

Oproep Sutiny, een bezorgde Rotterdamse moeder – Facebook

Link

Oproep Sam, JOZ Beverwaard – Instagram

Link

Oproep Sam, JOZ Beverwaard – Facebook

Link

Geweldig Rotterdam

Onderwijs

Van maandag 11 oktober tot en met 17 oktober was het de Nationale Week van de Veiligheid. Middelbare en mbo-scholen en de gemeente Rotterdam organiseerde die week diverse activiteiten. Doel van deze activiteiten was het gesprek tussen leerlingen, studenten en leraren te bevorderen over lastige onderwerpen zoals (online) agressie, pesten, seksuele intimidatie en wapenbezit.

Hiervoor zijn diverse middelen ontwikkeld, zoals lesmateriaal over veiligheid, posters voor de scholen en een podcast voor zowel studenten en leerlingen als leraren. In de podcasts worden door studenten, leraren en Rotterdamse rolmodellen, zoals kickbokser Imad Hadar, tips en tricks gegeven om het gesprek in de klas over veiligheid te voeren. Hieronder vind je alle middelen.

Leerling/student

Ben je leerling of student en heb je een vraag of wil je hulp? Bekijk hieronder de podcast en ga naar je mentor, schoolloopbaanbegeleider of leraar/docent. Zij kunnen je helpen.

Leraar/docent
Ben je leraar of docent en heb je vragen over veiligheid in en om jouw school? Je kunt hiervoor terecht bij je teamleider, vertrouwenspersoon of bij professionals binnen de school die verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsplannen in en om de school.
Buitenschoolse hulpverlening 
Afhankelijk van jouw hulpvraag kun je als leerling/student en leraar/docent ook terecht buiten de school: bij de politie of wijkagent, BOA’s, HALT, Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR), jongerenwerkers, PSHI (psycho sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen), fier.nl, vraaghetdepolitie.nl of het aanbod voor veiligheid op Onderwijs010 (voor onderwijsprofessionals).

Podcast Safe – Docent

Bekijk podcast

Podcast Safe – Studenten/Leerlingen

Bekijk podcast

Lesmateriaal

Les SAFE (in Prezi)

Link

Filmpje les SAFE ondersteuning Prezi

Link

Les SAFE beschrijving

Link

Talking stick methode

Link

Werkwijze agressie

Link

Communicatiemiddelen

Facebook materiaal

Link

Instagram materiaal

Link

Posters Onderwijs Week van de Veiligheid

Link

Narrowcasting materiaal

Link