Skip to main content

‘Bij Halt is het uitgangspunt dat alle jongeren een tweede kans verdienen en een kansrijke toekomst.’ Magali van Dijk is relatiemanager bij Halt. Ze is verantwoordelijk voor samenwerking tussen scholen, politie en justitie voor alle gemeenten in en rondom Rotterdam. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die strafbaar gedrag vertonen kunnen in aanraking komen met Halt. Halt pakt dit gedrag bij jongeren aan, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Magali: ‘Ik maak met gemeentes afspraken over hoe Halt kan bijdragen in preventie van jeugdcriminaliteit, bij voorkeur voordat ze in aanraking komen met politie en/of de boa. Door bijvoorbeeld praktische diensten en interventies te verzorgen in het onderwijs.’

Halt: een tweede kans voor jongeren

Hoe ziet dat er precies uit, die tweede kans? Magali: ‘Bij Halt bewandelen we twee sporen. Spoor één is het interventiegedeelte. Hierin werken we nauw samen met handhaving, justitie en politie. Zij verwijzen jongeren door naar Halt. In plaats van dat deze jongeren in het strafrecht terechtkomen en een boete krijgen of zelfs een strafblad, gaan ze bij Halt aan de slag. De Halt-interventie geeft jongeren de handvatten om hun gedrag te veranderen, en zo ook hun toekomst.’ In 2022 kwamen in Rotterdam 371 jongeren bij Halt terecht na het plegen van een licht vergrijp. Het Halt-traject is gericht op gedragsverandering en kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals het maken van excuses en een werkopdracht.

Preventie van jeugdcriminaliteit

Naast gedragsverandering zet Halt ook in op het voorkomen van criminaliteit onder jongeren. ‘Halt werkt samen met gemeenten, wijken en scholen om jeugdcriminaliteit voor te zijn. Dit doen we door als partner op school en in de wijk aanwezig te zijn. Voor jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen organiseren we schoolspreekuren, voorlichtingen en klassendialogen. We geven jongeren dus een tweede kans óf zorgen dat ze die überhaupt niet nodig hebben.’ Elke gemeente heeft zijn eigen Halt-medewerkers. Mensen die de buurt kennen en een groot netwerk hebben. ‘Ze kennen de jongeren en de cultuur, maar weten ook heel goed wat er op scholen speelt. Zo kunnen we altijd inspelen op de actualiteit.’

Samenwerking met onderwijs en gemeente

Dankzij de voorlichtingen voor de klas hebben medewerkers van Halt nauwe contacten met scholen. ‘De lijntjes zijn kort. Scholen kennen onze medewerkers en vertrouwen op hun expertise, kennis en ervaring.’ Naast onderwijs werkt Halt ook nauw samen met de gemeente. ‘De gemeente ziet bijvoorbeeld dat de politie bovengemiddeld veel op een school aanwezig moet zijn. Dan vragen zij ons om samen met de politie op te trekken. Die samenwerkingen zijn van groot belang om impact te maken.’ De Halt-medewerker speelt een belangrijke rol in de samenwerkingen. ‘Ons team heeft zoveel kennis over de doelgroep. Maar ook passie voor het werk. Je ziet dat hun energie zich doorvertaalt in het vertrouwen van partners.’

Halt werkt graag samen met lokale partners om op inclusieve en pedagogische wijze om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Om de sociale weerbaarheid te versterken wil Halt (meer) ‘pedagogische’ kwaliteit toevoegen aan de omgeving van jongeren. Interesse in een samenwerking met Halt op school of in jouw wijk? Maak een afspraak met het regioteam.

Dit interview stond in de Geweldig Rotterdam nieuwsbrief van 19 december 2023. Niks meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.