Skip to main content

Interview Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP)

Vanuit welke hoedanigheid bent u bezig met de messenproblematiek?

Ik ben woordvoerder voor onze fractie in de commissie Veiligheid en Bestuur (VB) en de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). Binnen beiden commissies zijn we met het messenvraagstuk bezig.

Al iets gezien van Geweldig Rotterdam?

Ja! Ik heb hele mooie dingen gezien. Naast de aftrap van de campagne hier in de tuin van het stadhuis vind ik het prachtig werk dat jullie verrichten. Ik heb de oproep voor de Shanks Down, Bars up Challenge gezien, dat vond ik geweldig! Een positieve boodschap is zo belangrijk, want als je op de berichtgeving in de media en op de taal van politici afgaat, lijkt het misschien niet zo, maar in Rotterdam gebeurt altijd nog veel meer positiefs dan negatiefs. Helaas is de messenproblematiek wel een enorm probleem, natuurlijk.

Wat is uw visie op deze problematiek?

Ik denk dat de oorzaak ligt bij een gevoel van uitsluiting dat jongeren in Rotterdam ervaren. Ze hebben het gevoel dat ze geen perspectief hebben, wat een voedingsbodem is voor de multiproblematiek die ten grondslag ligt aan het geweld. Wat daarbij een rol speelt is dat sommige jongeren het gevoel hebben niet gezien te worden, terwijl het gezien worden juist op die leeftijd een hele belangrijke rol speelt. Ook de opkomst van sociale media, en vooral, de geslotenheid van die platforms, spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de stabiliteit van de thuissituatie een factor in de kwetsbaarheid en gevoeligheid van jongeren voor bijvoorbeeld groepsdruk.

Wat moet er volgens u gebeuren?

Er zijn meerdere lijnen langs welke we de problematiek kunnen aanpakken. De voornaamste is in mijn ogen het insluiten, het weer bij de maatschappij betrekken van de jongeren. We moeten hen weer gaan zien, hen laten weten dat ze er mogen zijn. Daarnaast is het natuurlijk zo dat ‘de overheid’ of ‘de gemeente’ op afstand staat van de jongeren. In veel gevallen is de overheid zelfs een vijand voor de jongeren.

Ook missen de meest kwetsbare jongeren vaak een vader- of grote broerfiguur. Een voorbeeld: iemand die op dezelfde plekken is geweest als jij, dezelfde verleidingen heeft gehad, maar het goede levenspad heeft gekozen. Daarom is het belangrijk om rolmodellen in te zetten en met ouders te spreken. Dat trekt me binnen de campagne van Geweldig Rotterdam aan; jullie laten hen zowel zien dat er wel degelijk een ander te bewandelen pad is dan de criminaliteit, maar jullie geven ook aan dat de stad de jongeren nodig heeft.

Dank! Dat is goed om te horen. U noemde meerdere lijnen; welke zijn er nog meer?

Een derde lijn is het duurzaam inzetten van wijkagenten. Er is nu een tekort bij de politie dat eerst opgelost moet worden, maar idealiter zou een wijkagent jaren achter elkaar in dezelfde wijk moeten werken. Het reilen en zeilen ontdekken, de verschillende culturen zien en begrijpen, de mensen écht leren kennen, in de haarvaten van een wijk gaan zitten. Dan creëer je wederzijds begrip en vertrouwen. Een laatste lijn die ik belangrijk vind komt van bedrijven; neem de koffie die we nu drinken. Die komt van Heilige Boontjes – een koffiezaak en -branderij die jongeren aanneemt met een strafblad. Zo’n zaak biedt jongeren weer perspectief, en zoals ik eerder zei: perspectief is het allerbelangrijkste. Dan heb je wat te verliezen en dus, wat om voor te leven. We moeten vanuit de gemeente meer bedrijven steunen om dit soort initiatieven op te zetten.

In hoeverre spelen politieke verschillen in inzicht een rol bij de aanpak van de messenproblematiek onder jongeren?

Die tegenstellingen zijn volgens mij op dit onderwerp minimaal. Het is even groot als het armoedeprobleem of de klimaatcrisis. Bij zo’n groot vraagstuk doen die minimale verschillen er bijna niet toe. We moeten dit samen doen. Al die paden die ik benoemde, moeten we met z’n allen, tegelijk bewandelen. Alleen dan kunnen we echt iets veranderen. Volgens mij vinden de andere partijen dat ook, dus daar ben ik blij om.

Dat is goed om te horen! Nog een laatste vraag: bent u aanwezig bij de uitreiking van de Shanks Down, Bars up Challenge?

Als ik kan, ben ik er sowieso bij!