Skip to main content

De aanpak van messengebruik en -geweld onder jongeren is een integraal onderdeel van de Week van de Veiligheid. De landelijke slogan voor deze week is “Drop je knife en doe wat met je life.” De variant die we vanuit Geweldig Rotterdam hebben opgesteld luidt: “Jij bent belangrijk voor onze stad. Iedereen die er in Rotterdam toedoet, heeft geen mes of ander wapen nodig, dus doet normaal en lever jouw wapen in!”

Gedurende de Week van de Veiligheid krijgen jongeren de gelegenheid van de gemeente en de politie om wapens en messen anoniem en zonder straf in te leveren. Dit kan op zes locaties: de politiebureaus Doelwater, Zuidplein en Marconiplein, en op drie mobiele ‘pop-upplekken’ die door Stichting Jongerenwerk op Zuid (JOZ) worden georganiseerd.

Leefwereld jongeren

Geweldig Rotterdam ondersteunt deze inleveractie en werkt daarom samen met het initiatief ‘Wapens de wijk uit’. Zij organiseren onder andere een Fortnitetoernooi in Charlois en op 13 oktober een evenement voor kinderen en hun ouders rondom het thema veiligheid (jongeren en messen). Aan de hand van korte voorlichtingssessies met als thema ‘de online leefwereld van jongeren’ nemen we ouders mee in de leefwereld van hun kind. We geven ze handvatten om meer grip te krijgen op dit, voor ouders, vaak onbekend terrein. Zo richten we ons naast jongere, ook op hun sociale omgeving en werken we samen met lokale partners die voorlichting geven en het bewustzijn vergroten onder de sociale omgeving van de jongerendoelgroep.

Rap

Geweldig Rotterdam werkt voor en samen met jongeren, in de geest van onze bredere aanpak. Daarom laten wij tijdens de Week van de Veiligheid een (Rotterdamse) artiest een korte rap maken (16 barz, max 60 sec). In deze rap doet hij een oproep om messen in te leveren. Daarnaast daagt hij jongeren uit ook een ’16 barz’ rap te maken met hetzelfde thema. Via de website van Geweldig Rotterdam is de beat te downloaden. Daar staan ook de voorwaarden. Jongeren mogen zelf aan de slag, maar ons kernteamlid Jeremiah Durand gaat op een aantal momenten/plekken hulp bieden. Dit gebeurt in samenspraak met kernteampartner JOZ en alle platforms die onze samples willen gebruiken.

Vervolgens kunnen jongeren hun rap insturen. De winnende rap wordt breed verspreid en uitgezet onder de partners. Daarnaast krijgt de winnaar een studiosessie onder leiding van Jeremiah en bijvoorbeeld een open mic op FunX.

Video en pizza

Ook maken we een video met burgemeester Aboutaleb waarin hij een vergelijkbare oproep doet, maar vooral met een oproep aan de ouders en hun sociale omgeving om de wereld van hun kinderen beter te leren kennen. Op 12 oktober is er een pizza-avond waarin we een jongerenbijeenkomst nabootsen, die Geweldig Rotterdam de afgelopen zomer organiseerde (zie het artikel over deze bijeenkomsten hierboven). De burgemeester is aanwezig tijdens het eten om vervolgens ook mee te doen aan een sessie van ‘Over de streep’.

Tot slot kijken we samen met FunX naar de mogelijkheid om rond een pop-uplocatie een uitzending te organiseren waarin we met name jongeren aan het woord laten over messen en het inleveren ervan. Samen met onze kernteampartner mediawetenschapper Roel Lutkenhaus bepalen wij de komende tijd welke influencers onze boodschap kunnen versterken. Kortom: in aanloop naar en tijdens de Week van de Veiligheid staat er genoeg te gebeuren, zodat onze stad, die we met zijn allen delen, voor iedereen veiliger wordt.

Samenwerken

Geweldig Rotterdam werkt samen met verschillende initiatieven, gaat met jongeren in gesprek en experimenteert met social influencers. Wij ondersteunen onze partners door extra filmpjes en posters op de website www.geweldigrotterdam.nl te plaatsen en vullen we de toolbox aan met content vanuit de landelijke campagne voor de Week van de Veiligheid. Daarnaast werken we nauw samen met het Cluster MO/Onderwijs. Binnen deze samenwerking maken wij (onder andere) twee podcasts (één voor jongeren en één voor leerkrachten), vullen we een toolbox met een factsheet en andere instrumenten als vervolg op de podcasts en zetten we een College Tour op poten o.l.v. Karim Amghar (docent MBO en programmamaker). In dit proces werken we samen met rapper Winne ten behoeve van de podcasts, alsook met wethouder Onderwijs Saïd Kasmi.