Skip to main content

Interview Steven Lammering (PvdA)

Vanuit welke hoedanigheid bent u bezig met de messenproblematiek?

Tijdens mijn maiden speech (de eerste toespraak van een gemeenteraadslid voor de raad, red.) heb ik hierover gesproken en twee moties ingediend waarin ik opriep tot een verbod op messen rondom en op scholen. Ook vind ik het vanuit eigen ervaring een heel belangrijk onderwerp. Ik ben geboren en getogen Rotterdammer en in mijn familie is er veel te doen geweest rondom het thema: mijn neefje heeft een keer iemand neergestoken, wat mijn familie diep heeft geraakt. Daarom staat het probleem dicht bij me.

Wat is uw visie op deze problematiek?

Persoonlijk denk ik dat het een veelzijdig probleem is, dat er veel factoren een rol spelen. De belangrijkste zijn: de thuissituatie, de sfeer op school, de sociale omgeving, de straatcultuur en de online leefwereld van jongeren. Op het gebied van geweld versterken die laatste twee elkaar enorm. Het gevoel van onveiligheid onder jongeren wordt online gekatalyseerd. Pubers zijn zo vatbaar voor groepsdruk. Als je op die leeftijd een onveilig gevoel hebt, ga je die veiligheid opzoeken bij je vrienden, in een groep, vaak op straat. Wanneer binnen die groep de norm is dat je een wapen draagt dan is één plus één twee.

Ik heb een paar maanden geleden een expertmeeting in de Arminiuskerk geïnitieerd, waar veel raadsleden bij waren en zich lieten informeren over de messenproblematiek. Daar vertelden sommige jongeren dat ze constant over hun schouder kijken als ze door de stad lopen. Dat vind ik echt hartverscheurend. Dan hoeft het niet eens per se terecht te zijn, maar het gevoel van onveiligheid, subjectief, kan al veel schade aanrichten.

De onlinewereld is een broedplaats voor ongewenst gedrag, op veel vlakken. Daar moeten we de techbedrijven op aanspreken, maar als maatschappij moeten we die wereld ook leren kennen. We moeten ook daar trachten de norm te veranderen, proberen gedragsverandering te bewerkstelligen. Gelukkig denkt de hele gemeenteraad daar ook zo over.

Wat moet er volgens u gebeuren?

Toen ik mijn neefje vroeg wat hij echt miste in de tijd dat hij de fout in ging zei hij: ‘perspectief en een rolmodel die mij op de juiste momenten een schop onder mijn reet kon geven.’ Een rolmodel is helaas niet aan alle jongeren gegeven, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Dan hoeft het geen profvoetballer of rapper te zijn, dat kan ook gewoon iemand uit de wijk zijn die wel de juiste keuzes heeft gemaakt. Zij kunnen perspectief bieden, laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dat is zo belangrijk. Het klinkt cliché, maar de jeugd is de toekomst van onze stad.

Preventie is uiteindelijk de manier om het probleem op een duurzame wijze aan te pakken. Natuurlijk moeten de straffen passend zijn, maar daar ga je op de lange termijn het probleem niet mee oplossen. Daarom heeft de PvdA samen met GroenLinks vorig jaar een motie ingediend om meer zogeheten ‘talentenhubs’ in te richten; plekken waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een muziekstudio waar jongeren heen komen om muziek te maken en hun teksten te schrijven. In combinatie met een muzikant/producer die ook jongerenwerker is, brengt mooie en belangrijke gesprekken teweeg terwijl jongeren met hun passie bezig zijn. Die motie is aangenomen en er zijn nu meerdere van die hubs door de stad! Ik denk dat er de komende jaren meer van dit soort initiatieven moeten ontstaan willen we een duurzame oplossing bewerkstelligen.

Wat is het ultieme doel?

Ik zou zeggen dat mijn droom voor de stad is dat iedereen zich veilig voelt, maar vooral ook dat het veilig is. Een stad waar iedereen erbij hoort en waarin iedereen bij de maatschappij betrokken wordt. De boodschap moet zijn dat ‘wij’, de maatschappij, jou zien! ‘Jij hoort erbij!’ Dat vind ik mooi aan de campagne van Geweldig Rotterdam, die positieve nadruk op inclusie.

Heeft u al iets gezien van Geweldig Rotterdam?  

Ja, best veel! Ik vind dat jullie goed bezig zijn. De positieve insteek en de boodschap dat wij als stad de jongeren nodig hebben spreekt mij erg aan. Ik waardeer dat jullie onderzoeken en kijken wat de jongeren belangrijk vinden en daarmee aan de slag gaan!

Nog een laatste vraag: bent u aanwezig bij de uitreiking van de Shanks Down, Bars Up Challenge?

Heel graag!