Skip to main content

Met ‘Jij doet ertoe: Rotterdam heeft jou nodig’ zet Geweldig Rotterdam in op een fijnere stad voor iedereen. De doelstelling is duidelijk: zowel het messenbezit, messengebruik als de normalisatie van messen moet kleiner. Het is een probleem die elke laag van de samenleving raakt. De aanpak vraagt om het dichten van de kloof tussen de jongeren uit de doelgroep en ‘de rest’ van de maatschappij.

De kloof wordt aan de ene kant gedicht door jongeren die vanuit eigen kracht een verhaal maken en vertellen. Of dit nou met muziek, sport, techniek of een andere manier is, een belangrijk deel van de campagne wordt gemaakt door jongeren. Aan de andere kant vragen we de samenleving om meer empathie voor (de situatie van) jonge doelgroep.

De boodschap voor de jongeren heeft als kern: ‘Jij doet ertoe voor ons, wij hebben jou nodig’. Hiermee geven we eigenwaarde en perspectief van jongeren een stevige duw in de goede richting. Beter een helpende hand dan al bij voorbaat negatief bejegend of zelfs gecriminaliseerd. Dat gunnen wij, als samenleving, hen van harte. Want Rotterdam, de stad waar we wonen en leven, verbindt ons allemaal.

We nemen jongeren serieus door hen te zien en benaderen als experts van hun eigen leefwereld. De aanpak ontwikkelt langs een aantal lijnen. Aangaan en intensiveren van de dialoog, bijvoorbeeld pizza-avonden waar we jongeren vragen mee te denken en te doen, hen prikkelen om mee te beslissen over voor hen essentiële zaken.  Confrontatietheater. Denk hierbij aan het ‘Over de streep’-programma.

Uiteindelijk werken we naar een impactvol evenement in de zomer van 2022. Waarvoor jongeren op alle vlakken bijdragen aan de realisatie (productie, inhoudelijk, technisch, etc.). Dit evenement zal radiostation FunX uitzenden en faciliteren, zodat het zowel de bredere maatschappij als de jongeren bereikt.