Skip to main content

Wat hebben social media en messengeweld met elkaar te maken? En hoe ga je om met groepsdruk? “Vroeger had je groepsdruk op het schoolplein. Nu gaat groepsdruk online 24/7 door.” Voor het derde jaar op rij slaan Geweldig Rotterdam, Stichting Confro en Stichting Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) de handen ineen om lessen hierover te geven op Rotterdamse scholen. Vanuit JOZ vormen jongerenwerkers Ricardo Danning en Shaquille Krak, samen met nog drie andere collega’s, de drijvende kracht achter het lesprogramma. Het doel? Jongeren weerbaar maken tegen de verleidingen van de straat.

Passie voor de doelgroep

Beide jongerenwerkers zijn geboren en getogen Rotterdammers. Ze weten waar ze het over hebben. Ricardo is Operationeel Leidinggevende bij JOZ en werkt al zeven jaar in verschillende gebieden door heel de stad. Shaquille is sinds twee jaar Ambulant Jongerenwerker in Prins Alexander. Ricardo: “In ons werk is het belangrijk dat jij je op een bepaalde manier met jongeren kan verbinden. Je moet specifieke kwaliteiten hebben, maar 70% is intrinsieke motivatie. Je moet echt de passie hebben om met deze doelgroep te werken.”

Lesprogramma Geweldig Rotterdam

Het programma van Geweldig Rotterdam voor scholen bestaat uit drie lessen: de eerste twee worden uitgevoerd door Stichting Confro en de derde door Stichting JOZ. De insteek van het lesprogramma is dit jaar aangepast. Ricardo: “Geweldig Rotterdam is ontstaan vanwege het (messen)geweld waarmee steeds meer jongeren te maken hadden. Dus vorige jaren lag de focus van het lesprogramma op het geweld en messen. Daar ligt het nu nog steeds wel, maar we trekken het breder. We kijken ook naar alles wat ten grondslag ligt aan het messenprobleem. Bijvoorbeeld groepsdruk en de duistere kant van social media.”

Jongerenwerkers op school

Het lesprogramma wordt aangeboden op scholen waarop jongerenwerkers van JOZ al actief zijn. Ricardo: “Die duurzaamheid is de kracht van onze samenwerking. Onze jongerenwerkers blijven aanwezig en in contact met de leerlingen. Als er jongeren zijn die zich tijdens de les niet direct open durven te stellen, krijgen ze later alsnog die kans.” Het lesprogramma is ook relevant voor scholen waar JOZ nog niet actief is. Shaquille: “Ik denk dat op bijna alle scholen de straatcultuur ook het klaslokaal binnendringt. Het is dus goed als je als school aandacht geeft aan relevante thema’s.” Welk thema door de jongerenwerker behandeld wordt, is afhankelijk van de behoefte. “Afhankelijk van wat het speelt, kiezen we een thema. Het is dus echt maatwerk.”

Factoren die bijdragen aan (messen)geweld

In het lesprogramma van Geweldig Rotterdam komen dit jaar, naast het thema (wapen)geweld, ook de thema’s groepsdruk, polarisatie, social media en straatcultuur aan bod. “We denken dat allerlei factoren mee kunnen spelen in aanloop naar het messengeweld. Door dit te bespreken, kunnen we de jongeren weerbaarder maken en zorgen dat ze op de juiste momenten de juiste keuzes maken.”
Social media speelt volgens Ricardo en Shaquille een belangrijke rol bij het ontstaan van ruzies. Shaquille: “Wij zien online heel veel gebeuren. Ook krijgen wij van de jongeren zelf mee dat iets is ontstaan op social media, wat vervolgens offline helemaal uit de hand kan lopen. Jongeren beginnen steeds eerder met social media, informatie en beelden worden steeds sneller verspreid.” Daarom is JOZ actief op de kanalen die de jongeren gebruiken. Bijna iedereen heeft een account op Instagram en Snapchat: “Wij zijn daar waar de jongeren zijn en zo zijn we makkelijk te bereiken voor de jongeren zelf.”

Positieve insteek

De insteek van het lesprogramma is positief. Ricardo: “Ik vind het wel belangrijk om te benoemen dat het met de meeste jongeren goed gaat. De meesten lopen gewoon niet met een mes. Alleen er zijn er nog te veel die dat wel doen. Die zich onveilig voelen. Die jongeren hopen wij te bereiken. Maar willen ook een oproep doen naar de jongeren die het goed doen: kijk naar je vriend of naar de jongeren in je omgeving. Motiveer ook hen om de juiste keuzes te (blijven) maken. En ga zo door, jullie worden gezien!”

Ook onderwerpen zoals (messen)geweld, groepsdruk en de duistere kant van social media op school bespreken? Meld je aan voor het Geweldig Rotterdam lesprogramma via de jongerenwerker van JOZ, of door te mailen naar Ricardo Danning: ricardo.danning@stichting-joz.nl.

Dit interview stond in de Geweldig Rotterdam nieuwsbrief van februari 2024. Niks meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.