Skip to main content

Tijdens zijn maidenspeech (de eerste toespraak van een gemeenteraadslid voor de raad) in 2019 sprak Steven Lammering (PvdA) vanuit persoonlijke ervaring de raad toe. Zijn neefje is ooit als dader betrokken geweest bij een steekincident, een gebeurtenis die zijn familie diep geraakt heeft. “Tijdens mijn maidenspeech heb ik hierover gesproken en twee moties ingediend waarin ik opriep tot een verbod op messen rondom en op scholen.” De afgelopen jaren heeft Lammering de daad bij het woord gevoegd en veel bewerkstelligd rondom. “Ik heb een paar maanden geleden een expertmeeting in de Arminiuskerk geïnitieerd, waar veel raadsleden bij waren en zich lieten informeren over de messenproblematiek. Daar vertelden sommige jongeren dat ze constant over hun schouder kijken als ze door de stad lopen. Dat vind ik echt hartverscheurend. Dan hoeft het niet eens per se terecht te zijn, maar het gevoel van onveiligheid, subjectief, kan al veel schade aanrichten.” Lees hier het uitgebreide interview met Steven Lammering en kom meer te weten over zijn overtuigingen en ideeën.

Tekenend voor de grootte van de problematiek is de raadsbrede steun die plannen en ideeën ontvangen. Ondanks kleine ideologische verschillen is iedere fractie erover eens dat er iets moet gebeuren. Zo is Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) ervan overtuigd dat we het samen moeten doen: “Een grootschalige en integrale aanpak van de veiligheid in het onderwijs. Ze zeggen wel eens, it takes a village to raise a child, in Rotterdam denken we groter; it takes a town to raise a child. We hebben iedereen nodig.” En dat moet ook, want, zo zegt Hoogwerf, “het is een gigantisch probleem. Ik vind het bizar om te zien hoeveel jonge kinderen in onze stad met een mes rondlopen. Je ziet het al een aantal jaar escaleren. Ook al zijn we hard aan het werk, we zijn er nog lang niet! Lees hier het uitgebreide interview met Tanya Hoogwerf!

Dat we het samen moeten doen, daar is Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) het mee eens: “het probleem is even groot als het armoedeprobleem of de klimaatcrisis. Bij zo’n groot vraagstuk doen die minimale verschillen er bijna niet toe. We moeten dit samen doen, alleen dan kunnen we echt iets veranderen.” Volgens Vonk heeft de messenproblematiek meerdere oorzaken en dus moeten we het vraagstuk langs verschillende lijnen aanvliegen (lees hier het uitgebreide interview met Tjalling Vonk). Daar zijn Lammering en Hoogwerf het mee eens: “het is een gevolg van multiproblematiek onder de jeugd in onze stad. Daar moeten we dus ook een ‘multi-oplossing’ voor vinden.”

De raadsleden zijn zeer tevreden met de aanpak van Geweldig Rotterdam. Met name de inzet op een positief geluid vanuit de wijken, het praten mét jongeren in plaats van óver jongeren, en de caleidoscopische benadering van Geweldig Rotterdam zet zoden aan de dijk, vinden de raadsleden. Lammering: “We moeten de jeugd laten zien wat er allemaal mogelijk is, dat is zo belangrijk. Het klinkt cliché, maar de jeugd is de toekomst van onze stad.”